Login

Register

Login

Register

Szanowni Klienci,
W dniach od 5 do 31 lipca 2019 roku nie prowadzimy sprzedaży. Wszystkie zamówienia, które zostaną złożone w tych dniach, zrealizujemy dopiero po przerwie urlopowej.
Naszym Klientom życzymy udanego wypoczynku i pięknej pogody!

W ofercie znajdują się wybrane czasopisma naukowe wydawane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Czasopisma tworzone są przez wykładowców oraz współpracowników AHE w Łodzi.

Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników

Homo Politicus nr 5

37,00 
Czasopismo politologiczne wydawane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi raz w roku. W numerze m.in.: Janusz Rybiński Kreatywność i innowacyjność gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej Jan Mosiński NSZZ „Solidarność” wobec procesu integracji Polski z Unią Europejską. Od eurosceptycyzmu po eurorealizm Karol Chylak Proces pluralizacji religijnej w Polsce w dobie globalizacji Radosław Kamiński Geneza, podstawowe założenia i rozwój ruchu alterglobalistycznego w Polsce...

Literaturoznawstwo

36,75 
wydawca: AHE ISBN: 1897-340X Rok wydania: 2010 autorzy: pod red. Arkadiusza Morawca Wiesław Przybyła Świadomość przyrodnicza Adama Mickiewicza Maria Berkan-Jabłońska Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny Antoni Chojnacki Konopnicka – pisarz profesjonalny Jerzy Konieczny Witold Noskowski – dziennikarz o młodopolskim rodowodzie. Zarys biograficzny. Część II Przemysław Dakowicz „Za drugą, trzecią skonów metą”. Baczyński czyta Norwida Magdalena Rabizo-Birek Metamorfozy róży. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego...

Literaturoznawstwo nr 1(3)/2009

37,00 
SPIS TREŚCI 1. Piotr Pirecki: Zabawy ludowych wesołków w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku 2. Urszula Wich: Echo jako forma dyskursu politycznego w poezji okolicznościowej XVI i XVII wieku. Funkcje komunikacyjne gatunku 3. Maria Wichowa: Biografistyka w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego 4. Marta Szymor: Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych 5....

Literaturoznawstwo nr 1(4)/2010

37,00 
Wiesław Przybyła Świadomość przyrodnicza Adama Mickiewicza Maria Berkan-Jabłońska Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny Antoni Chojnacki Konopnicka – pisarz profesjonalny Jerzy Konieczny Witold Noskowski – dziennikarz o młodopolskim rodowodzie. Zarys biograficzny. Część II Przemysław Dakowicz „Za drugą, trzecią skonów metą”. Baczyński czyta Norwida Magdalena Rabizo-Birek Metamorfozy róży. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii Dariusz Bawoł Przestrzeń sacrum – przestrzeń profanum...

Literaturoznawstwo nr 1(5)/2011

37,00 
Piąty tom rocznika wydawanego przez Katedrę Literaturoznawstwa AHE w Łodzi. Podejmuje problematykę związaną z twórczością dla dzieci i młodzieży, ale sięga także po zjawiska literackie z różnych epok i wielu obszarów językowych (polskiego, niemieckiego, włoskiego). Czytelnik znajdzie tu teksty o estetycznym aspekcie literatury, ale także o jej ekonomicznych aspektach, refleksję na temat teatru i dramatu.

Literaturoznawstwo nr 6-7

37,00 
Numer podwójny pod nową redakcją naukową dra Piotra Dobrowolskiego z UAM w Poznaniu. Kolejny tom rocznika ukazuje się z podtytułem \\\\\\\"Zwrot polityczny?\\\\\\\". Nowa redakcja czasopisma zastanawia się wraz z jego współautorami, czy możliwe są jeszcze interpretacje literatury, jej krytyka i teoria, nie uwzględniające problematyki polityczności, która dzisiaj nierozerwalnie związana jest z pojęciem etyczności i wieloma uwarunkowaniami kulturowymi.

Literaturoznawstwo nr 6-7

37,00 
Numer podwójny pod nową redakcją naukową dra Piotra Dobrowolskiego z UAM w Poznaniu. Kolejny tom rocznika ukazuje się z podtytułem \\\\\\\"Zwrot polityczny?\\\\\\\". Nowa redakcja czasopisma zastanawia się wraz z jego współautorami, czy możliwe są jeszcze interpretacje literatury, jej krytyka i teoria, nie uwzględniające problematyki polityczności, która dzisiaj nierozerwalnie związana jest z pojęciem etyczności i wieloma uwarunkowaniami kulturowymi.

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(5)/2010

32,00 
Kolejny numer ogólnopolskiego rocznika medio- i kulturoznawczego przygotowanego pod red. Alicji Rokuszewskiej-Pawełek przez Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Spis treści: Wojciech Opioła Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego Miłosz Hrycek Ostatnie dni wolności. Prasa łódzka na przełomie sierpnia i września 1939 roku Agata Zysiak, Wiktor Marzec...

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(6)/2011

37,00 
Kolejny numer rocznika naukowego omawiającego różne aspekty rzeczywistości społecznej - z mediami w roli głównej. W numerze artykuły podzielone są na działy: nowe media, dyskurs publiczny, media i kontekst prawny i varia.

Przegląd Badań Edukacyjnych nr 1(8)/2009

21,00 
Kolejny numer czasopisma wydawanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W stałych działach: Oryginalne artykuły badawcze, Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych, Kontestacje pedagogiczne różni autorzy z kilku ośrodków naukowych w kraju prezentują ciekawe zagadnienia.

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(12)/2011

37,00 
Artykuły w kolejnym numerze tego czasopisma zostały usystematyzowane w pięciu obszarach tematycznych: współczesne priorytety w zarządzaniu, problemy innowacyjności, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie w transporcie.

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 11

37,00 
Oddajemy kolejny numer czasopisma „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” z przekonaniem, że poruszana problematyka zainteresuje szerokie grono czytelników o zróżnicowanych zainteresowaniach naukowych i badawczych. Artykuły w nim zawarte przypisaliśmy do czterech części tematycznych: współczesne priorytety w zarządzaniu, problemy innowacyjności, zarządzanie przedsiębiorstwem i problemy społeczno-ekonomiczne organizacji i gospodarstw domowych. Zgodnie z profilem czasopisma także bieżący numer koncentruje się na tematyce...
Loading...