Językoznawstwo nr 1(16)/2022

Dostępność: W magazynie

35,00 

Czasopismo Językoznawstwo porusza problematykę dotyczącą różnych aspektów języka. Zamieszcza artykuły poświęcone zagadnieniom nazewnictwa, języka w praktyce szkolnej, problematyce gwarowej oraz prace związane z badaniami tekstu, dyskursu i gatunków wypowiedzi. Autorzy analizują prawidłowości obecne na różnych poziomach języka oraz poszukują przyczyn przeobrażeń zachodzących w języku.

 

Ilość:

Spis treści numeru:

Marzena Fornal Problem ogólnych pojęć abstrakcyjnych w kontekście językoznawstwa kognitywnego

Włodzimierz Wysoczański   Zachowania i stosunki międzyludzkie utrwalone w slangu młodzieżowym (na materiale jednostek wielowyrazowych)

Elena NevzorovaKmech Перевод субстандартной фразеологии с польского языка на русский (материалы к переводному словарю жаргона на примере романа Дороты Масловской «Польско-русская война под бело-красным флагом»)

Karina Szymańska-Galińska Germanizmy we współczesnej gwarze miejskiej Poznania – interferencja języka niemieckiego na gwarę poznańską w kontekście poszczególnych płaszczyzn organizacji języka

Joanna Satoła-Staśkowiak O nominalizacji na polsko-bułgarskim przykładzie na podstawie książki Jakuba Banasiaka, Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową  (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)

Katarzyna Tilgner The development of the lexemes for ‘uncle/aunt’, ‘cousin’ and ‘brother/sister in law’ in Hispano-Romance and Polish in a comparative perspective

Jędrzej Michalik  Składnia w świetle logopedii – ujęcie neurosyntaktyczne

Dorota Bednarek, Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis Towards Research-Literate Language Educators: Unveiling Difficulties and Delineating Pathways of Research-Informed Practice

Dorota Drużyłowska Особенности обучения близкородственным языкам. На примере преподавания русского языка в польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся

Anna Pałczyńska Keeping University Students Engaged in Online Courses

Krzysztof Polok, Magdalena Sadlik  Teaching The Skill Of Speaking To an Autistic Learner; a Case Study

Arkadiusz Piętak Analiza językoznawczo-glottodydaktyczna wyborów translatorskich i błędów językowych popełnianych przez polskich studentów germanistyki

Marta Wojakowska Pandemia a nowe możliwości nauczania języków specjalistycznych

Waga 0,13 g
Wymiary 180 × 148 cm
ISSN

1897-0389

e-ISSN

2391-5137

Rok wydania

2022

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

201

Loading...