Logowanie

Rejestracja

Logowanie

Rejestracja

Nowości

Best Seller

Mass Media. Kluczowe pojęcia

29,00  15,00 
Wszyscy dokładnie znamy prasę, radio, telewizję, kino i plakat. Są to główne źródła informacji i rozrywki. Jak dalece zmieniają nasze myślenie, jak wpływają na nasze życie? W książce autor analizuje cały 'system' informacyjny i rozrywkowy. Próbuje określić warunki i wymagania konieczne do przeprowadzenia badań na temat mediów i różnych ich zastosowań w społeczeństwach. Bada, w jaki sposób powstaje i rozwija...
Best Seller

Mass media, polityka, demokracja

35,00  18,00 
Publikacja poddaje krytycznej analizie powyższe tematy i związaną z nimi dyskusję. Autor przedstawia systematyczną ocenę wszystkich aspektów obrazu polityki w mediach oraz wpływu mediów na politykę. Wraz z globalizacją i nowymi technologiami zarówno polityka jak i mass media ulegają przemianom o zasadniczym znaczeniu dla dystrybucji władzy i funkcjonowania demokracji. Książa Johna Streeta stanowi swego rodzaju przewodnik po politycznych aspektach mediów...
Best Seller

Kulisy dziennikarstwa czyli granice wolności kija

32,00  24,00 
Dziennikarstwo nie jest sztuką ładnego pisania. To sztuka polegająca na tym, aby nie dać się zrobić w konia. Bo informator nie zawsze ma czyste intencje, a informacja jest towarem kryjącym wiele tajemnic i pułapek, które czynią ten zawód tak pasjonującym. Czytelnik bierze do ręki gazetę, przegląda stronę pierwszą, drugą... A co jest między nimi? Nic? Cienka kartka papieru? Między tymi...
Best Seller

Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna

39,90  25,00 
Książka jest przeglądem problematyki związanej z oddziaływaniem telewizji na dzieci, sporządzonym na podstawie pięćdziesięcioletniego dorobku badawczego z całego świata, w tym tradycji amerykańskiej i wpływów psychologii rozwojowej oraz tradycji europejskiej, a także refleksji socjologiczno-kulturoznawczej. Równie szeroki jest zakres metodologiczny omówionych badań, sięgający od ilościowych metod eksperymentalnych i kwestionariuszowych do jakościowych metod etnograficznych oraz wywiadów.
Best Seller

Dokąd prowadzą nas media

29,90  16,00 
Książka ta pokazuje, jak dotychczasowy bieg historii, wraz z jej odkryciami geograficznymi, rewolucjami, przemianami kultury i obyczaju, powiązany był zawsze ze środkami przekazu, ale ujawnia także, jak owe środki przekazu kontrolowane były przez elity władzy politycznej i gospodarczej, podporządkowujące sobie w ten sposób myślenie i działanie społeczeństw. Jest polemiką z wieloma obiegowymi opiniami, wśród których przekonanie o mediach jako o...
Best Seller

Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie.

32,00  20,00 
Książka Jana T. Grossa, w której autor analizuje doświadczenia wracających do domów po wojnie polskich Żydów i konfrontuje je z najnowszymi polskimi i światowymi badaniami naukowymi. Efektem jest socjologiczno-historyczny esej, który omawia kwestię antysemityzmu w Polsce tuż po zakończeniu II wojny światowej, a swoją kulminację znajduje w reinterpretacji - największego w powojennej Europie - pogromu Żydów w Kielcach. Autor nie...

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2(13)/2011

37,00 
Kolejny numer czasopisma skierowanego zarówno do specjalistów z zakresu zarządzania, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 11

37,00 
Oddajemy kolejny numer czasopisma „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” z przekonaniem, że poruszana problematyka zainteresuje szerokie grono czytelników o zróżnicowanych zainteresowaniach naukowych i badawczych. Artykuły w nim zawarte przypisaliśmy do czterech części tematycznych: współczesne priorytety w zarządzaniu, problemy innowacyjności, zarządzanie przedsiębiorstwem i problemy społeczno-ekonomiczne organizacji i gospodarstw domowych. Zgodnie z profilem czasopisma także bieżący numer koncentruje się na tematyce...

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(12)/2011

37,00 
Artykuły w kolejnym numerze tego czasopisma zostały usystematyzowane w pięciu obszarach tematycznych: współczesne priorytety w zarządzaniu, problemy innowacyjności, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie w transporcie.

Przegląd Badań Edukacyjnych nr 1(8)/2009

21,00 
Kolejny numer czasopisma wydawanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W stałych działach: Oryginalne artykuły badawcze, Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych, Kontestacje pedagogiczne różni autorzy z kilku ośrodków naukowych w kraju prezentują ciekawe zagadnienia.

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(6)/2011

37,00 
Kolejny numer rocznika naukowego omawiającego różne aspekty rzeczywistości społecznej - z mediami w roli głównej. W numerze artykuły podzielone są na działy: nowe media, dyskurs publiczny, media i kontekst prawny i varia.

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(5)/2010

32,00 
Kolejny numer ogólnopolskiego rocznika medio- i kulturoznawczego przygotowanego pod red. Alicji Rokuszewskiej-Pawełek przez Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Spis treści: Wojciech Opioła Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego Miłosz Hrycek Ostatnie dni wolności. Prasa łódzka na przełomie sierpnia i września 1939 roku Agata Zysiak, Wiktor Marzec...
Loading...