Login

Register

Login

Register

Chcesz skutecznie zarządzać swoimi pracownikami?
Poznaj efektywne sposoby na zarządzanie i sprawdź książki o zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Wyświetlanie wszystkich 2 wyników

Best Seller

Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie

53,00  45,00 
Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy. Zainteresowany czytelnik może skorzystać z przedstawionych narzędzi badawczych, które umożliwią diagnozę omawianych patologii - uzależnień i zachowań odbiegających od norm w przedsiębiorstwach i...
Best Seller

Techniki perswazyjne. Podstawy

43,00  35,00 
Książka zawiera opis sposobów oddziaływania na ludzi, wpływania na posta­wy i zachowania. Omówione zostały tylko techniki perswazyjne, które są stosowane w bardziej klasyczny i zinstytucjonalizowany sposób, przede wszystkim w ramach promocji i reklamy, a także niektórych dziedzin pokrewnych. W większości publikacji na ten temat omawia się głównie językowe i erystyczne aspekty przekonywania. Praca wychodzi poza tak określoną problematykę, ukazuje także...
Loading...