Germanizmy we współczesnej gwarze miejskiej Poznania

Dostępność: W magazynie

49,00 

Ilość:

Przyszłość gwary poznańskiej, w tym również germanizmów, wspierana jest przez środowiska badawcze i kulturę masową. Zauważa się także coraz większą ekspansywność gwary w przestrzeni publicznej miasta Poznania. Wszystko to składa się na coraz to nowe konteksty zastosowania słownictwa gwarowego, co stwarza nowe obszary i perspektywy badawcze. Należy jednak jasno określić, iż o ile język ten wraca, jest to powrót inny aniżeli z reguły przypisany językowi. […] Współczesna gwara poznańska oraz germanizmy, które są jej integralną częścią i stanowią o jej wyjątkowości, wraca więc nie tyle jako język, ale jako wartości i funkcje w nim ukryte. Założenie to stanowi punkt wyjścia oraz oś interpretacyjną niniejszej książki.

Celem monografii jest weryfikacja powyższego założenia, która realizowana poprzez pryzmat obecności i analizę zapożyczeń niemieckich jest próbą przedstawienia zagadnienia w innowacyjnym ujęciu.

Autor

Karina Szymańska-Galińska

ISBN

978-83-7405-714-1

Rok wydania

2023

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Loading...