Kultura i Wychowanie nr 1(21)/2022

Dostępność: 26 W magazynie

35,00 

Problematyka, jaką poruszamy w czasopiśmie, obejmuje szeroko rozumiane nauki o wychowaniu wraz z naukami współpracującymi, szczególnie z zakresu: filozofii, historii, psychologii i nauk zajmujących się człowiekiem, jego rozwojem oraz kontekstem kulturowym.

Ten numer czasopisma honoruje szczególnie 18-lecie filii AHE w Łodzi w Wodzisławiu Śląskim. Publikujemy tu, oprócz czterech artykułów naukowych, dziewięć artykułów będących zapisem studenckich wystąpień podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Pluralistyczny obraz współczesnej pedagogiki”, która odbyła się w Wodzisławiu Śląskim w maju 2022 roku.

Na stanie

Ilość:

Spis treści tego numeru:

ARTYKUŁY NAUKOWE

Teresa Janicka-Panek

Pedagogika babcinego serca, czyli o wspomagającej roli dziadków w procesie wychowania dziecka i młodszego ucznia

Grażyna Cęcelek

Znaczenie kompetencji nauczycielskich w determinowaniu efektywności pracy szkoły

Grażyna Cęcelek, Małgorzata Gogolewska-Tośka

Rola edukacji medialnej w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z przestrzeni wirtualnej

Helena Marzec

Wizja przyszłości swojej rodziny w opinii dzieci z rodzin zamożnych

Katarzyna Miłek

Ukryte fakty. Współczesna rodzina i jej problemy

Katarzyna Miłek, Mykola Orlykovskyi

Zarządzanie niepublicznym przedszkolem we współczesnych warunkach

Piotr Sarnowski, Anna Stelmaszczyk

Fonoholizm – uzależnienie naszych czasów

Agnieszka Krawczyk

Sposoby transmisji kultury pochodzenia w rodzinach żydowskich

Sebastian Taboł

Polsko-czeskie kontakty filozoficzne od czasów najdawniejszych do lat siedemdziesiątych XX wieku

Wydawca

AHE

ISSN

2544-9427

eISSN

2086-2923

Rok wydania

2022

Strony

163

Loading...