Językoznawstwo nr 2(17)/2022

Dostępność: W magazynie

35,00 

Czasopismo Językoznawstwo porusza problematykę dotyczącą różnych aspektów języka. Zamieszcza artykuły poświęcone zagadnieniom nazewnictwa, języka w praktyce szkolnej, problematyce gwarowej oraz prace związane z badaniami tekstu, dyskursu i gatunków wypowiedzi. Autorzy analizują prawidłowości obecne na różnych poziomach języka oraz poszukują przyczyn przeobrażeń zachodzących w języku.

 

Ilość:

Spis treści tego numeru:

Roman Lewicki  Toponimia Warszawy w przekładzie powieści popularnej

Krystyna Ratajczyk  Контрасты как стилистическое средство в произведениях Виктории Токаревой

Joanna Satoła-Staśkowiak  Krótko o kilku współczesnych tendencjach, obserwowanych w polskiej ortografii, leksyce i składni, obecnych w komunikacji medialnej

Wojciech Sosnowski, Diana Blagoeva  Lakunarność we frazeologii na przykładzie języka bułgarskiego i polskiego

Dzienisiewicz Daniel  Zwroty adresatywne w polsko- i rosyjskojęzycznej korespondencji pocztówkowej

Agnieszka Pietrzak  Terminologia militarna polskiego kodeksu karnego w przekładach na język niemiecki

Kamil Iwaniak  W cieniu wojny. O metaforze konceptualnej i metonimii w opisach wojny – na podstawie wybranych artykułów z Onet.pl

Agnieszka Palion-Musioł  Połączenia wizualno-werbalne w reklamie i jej intertekstualny charakter

Aneta Banaszek-Szapowałowa  Somsiad i inni bohaterowie memów (aspekt kreacji werbalnej)

Anna Iacovou  Polskie archiwalia jako źródło badań nad tekstem rosyjskim. Specyfika dawnych aktów ślubnych

Karolina Wróbel-Kącka  Zefiryna, Peregryna, Dydak… o imionach wybieranych dla dzieci nieślubnych w XIX wieku (na przykładzie ksiąg metrykalnych parafii Trzciana i Żegocina)

Danuta Grzesiak-Witek  Trudności z aktualizacją kodu językowego u dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej – diagnoza i terapia

Magdalena Błaszak  Socjolingwistyka a językoznawstwo otwarte na przykładzie języka macedońskiego

Natalia Piórczyńska-Krawczyńska  Posiadanie języka jako kryterium wykluczenia ze wspólnoty

Katarzyna Jachymek  Wyznaczniki etyki komunikacyjnej w internecie. Klucz kodowy

Lenka Ptak  Sandhi na granicy przyimka jednosylabowego z wygłosowym obstruentem i wyrazu z nagłosowym sonantem (na materiale czeskiego korpusu języka mówionego Ortofon v2)

Anna Gralińska-Brawata  Polish learners’ self-assessment and reflections on their pronunciation progress

Ola Majchrzak, Patrycja Ostrogska  Journal writing – students’ voices

Waga 0,13 g
Wymiary 180 × 148 cm
ISSN

1897-0389

e-ISSN

2391-5137

Rok wydania

2022

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

274

Loading...