Kultura i Wychowanie nr 1(23)/2023

Dostępność: 9 W magazynie

35,00 

Problematyka, jaką poruszamy w czasopiśmie, obejmuje szeroko rozumiane nauki o wychowaniu wraz z naukami współpracującymi, szczególnie z zakresu: filozofii, historii, psychologii i nauk zajmujących się człowiekiem, jego rozwojem oraz kontekstem kulturowym.

Ten numer czasopisma honoruje szczególnie 18-lecie filii AHE w Łodzi w Wodzisławiu Śląskim. Publikujemy tu, oprócz czterech artykułów naukowych, dziewięć artykułów będących zapisem studenckich wystąpień podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Pluralistyczny obraz współczesnej pedagogiki”, która odbyła się w Wodzisławiu Śląskim w maju 2022 roku.

Na stanie

Ilość:

Spis treści tego numeru:

ARTYKUŁY NAUKOWE

Jan Czechowski          Alternatywne nauczanie we współczesnym modelu edukacji

Marta Dłużewska       Plastyka. Niepotrzebny przedmiot?

Katarzyna Miłek, Honorata Marmurowicz     Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adrianna Nowicka    Zróżnicowanie funkcjonalne pacjentów z afazją z perspektywy logopedy – analiza porównawcza trzech przypadków

Piotr Klimczyk           Refleksje nad postrzeganiem charakteru gier wideo, esportu i ich możliwych zagrożeń w kontekście akademickich i potocznych rozważań

Przemysław Mateusz Winniak          Męskość na Instagramie na przykładzie grupy „kato_single”

Michal Franko            Teaching and erudition in the environment of Lowland Slovaks

Marzena Fornal          Czy istnieją czynności umysłu, których nie można reprezentować za pomocą maszyn Turinga?

Dawid Góras          Grająca prawda i metaforyczna referencja: kwestia dzieła literackiego u Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura

RECENZJE

Aleksandra Brzostowicz           Recenzja zbioru artykułów zatytułowanego Oblicza antybohatera pod redakcją Michała Januszkiewicza oraz Alicji Müller, Instytut Literatury, Kraków 2021

Olena Dubchak          Recenzja książki „Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych” autorstwa Andrzeja W. Nowaka, Krzysztofa Abriszewskiego, Michała Wróblewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016

Wydawca

AHE

ISSN

2544-9427

eISSN

2086-2923

Rok wydania

2023

Strony

144

Loading...