Kultura i Wychowanie nr 2(24)/2023

Dostępność: W magazynie

35,00 

Problematyka, jaką poruszamy w czasopiśmie, obejmuje szeroko rozumiane nauki o wychowaniu wraz z naukami współpracującymi, szczególnie z zakresu: filozofii, historii, psychologii i nauk zajmujących się człowiekiem, jego rozwojem oraz kontekstem kulturowym.

 

Ilość:

Spis treści:

ARTYKUŁY NAUKOWE

Anna Breś  Inspiracje arteterapeutyczne w przedszkolu integracyjnym z udziałem rodziców

Liliana Samulak  Znaczenie ekspresji artystycznej w wyrażaniu emocji dziecka ze spektrum autyzmu – studium przypadku

Olga Kacprowska  Uczenie się wychowania przez rodziców rodzin wielodzietnych

Katarzyna Miłek, Türkan Ercan Özaydin  Environmental  education in early and pre-school education – terminology

Ramazan SAĞ, Katarzyna Miłek, Mykola Orlykovskyi  The system of educating teachers of preschool and early school education and the possibilities of teacher training in the future (or in current conditions) in Poland

Aleksandra Brzostowicz  Wychowanie w nurcie feministycznym

Zbigniew Nowak  Bataillon Scolaire. Czy historia czegoś nas uczy?

Konrad Pylak  Koncepcje programowe Edwina Hauswalda (1868–1942) w dziedzinie kształcenia politechnicznego

Rafał Tryścień  Koło Wiedeńskie. Podstawowe założenia i próba krytyki

STUDENCI PISZĄ

Hanna Kozakiewicz  Jakość życia osób dorosłych z zaburzeniami integracji sensorycznej

Jerzy Kozakiewicz  Coaching jako metoda wspierająca ucznia zdolnego w zakresie uczenia się matematyki

Wydawca

AHE

ISSN

2544-9427

eISSN

2086-2923

Rok wydania

2023

Strony

176

Loading...