Językoznawstwo nr 1(18)/2023

Dostępność: W magazynie

35,00 

Czasopismo Językoznawstwo porusza problematykę dotyczącą różnych aspektów języka. Zamieszcza artykuły poświęcone zagadnieniom nazewnictwa, języka w praktyce szkolnej, problematyce gwarowej oraz prace związane z badaniami tekstu, dyskursu i gatunków wypowiedzi. Autorzy analizują prawidłowości obecne na różnych poziomach języka oraz poszukują przyczyn przeobrażeń zachodzących w języku.

 

Ilość:

Spis treści:

Diana Blagoeva   „Речник на съвременния български книжовен език“ в дигиталната епоха

Arletta Brachaczek, Krzysztof Polok  Drama as a FL Enhancing Creative Activity in FL Preschool Learners’ Environment

Danuta Grzesiak-Witek, Bartosz  Świostek  Studium przypadku mężczyzny z otępieniem alzheimerowskim – diagnoza i terapia logopedyczna

Yelena  Konitskaya  Социально ориентированные метафоры явлений природы в русской и литовской поэзии XX в.

Vesna  S. Nikolić  The qualifier etn. in the Dictionary of Serbian language

Anna  Pałczyńska  Virtual feedback

Anna Pasławska-Turczyn  Wczesne rozpoznawanie zaburzeń otępiennych u pacjentów geriatrycznych przy zastosowaniu prób fluencji słownej 

Arkadiusz  Piętak  Brutalny, męski świat w twórczości Hansa Hellmuta Kirsta. Analiza animalizacji i leksyki znieważającej w wybranych przekładach na język polski

Anna Piotrowska-Borowicz  Tropem czarownic. Kilka uwag historyczno-językowych na marginesie „Księgi sądu wójtowskiego miasta  Kleczewa z lat 1624–1738”

Lenka Ptak  Poľské ekvivalenty slovenských záporných adjektív na -teľný v slovensko-poľskom paralelnom korpuse par-skpl-1.0;

Krystyna Ratajczyk  Современные тенденции в названиях ночных клубов в России и в Польше

Joanna  Satoła-Staśkowiak  Raport o polskim poradnictwie językowym

Alexandr Savchenko, Mikhail Khmelevsky  К вопросу о межславянской омонимии: общий теоретический и практический обзор проблематики

Karina Szymańska-Galińska  Świadomość językowa a gwara

Teresa Włosowicz  Students’ attitudes towards the use of imagination and humour in teaching and learning business correspondence and their implications for teaching

Łukasz Zarzycki, Artur Świątek  Analiza slangu polskiej subkultury techno na podstawie materiału źródłowego

Zaynuldinov Tiarenkov Andrey  Эволюция образа женщины в популярной русской и советской песне

Waga 0,13 g
Wymiary 180 × 148 cm
ISSN

1897-0389

e-ISSN

2391-5137

Rok wydania

2023

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

243

Loading...