Login

Register

Login

Register

Szanowni Klienci,
informujemy o przerwie w sprzedaży w dniach 21 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 roku.
Ostatnie zamówienia z dnia poprzedniego (19-12-2018) zrealizujemy w czwartek 20 grudnia. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Życzymy zdrowych i wesołych Świąt!

Wyświetlanie 133–144 z 300 wyników

Best Seller

Marketing na rynku międzynarodowym

39,00  29,00 
Współczesną gospodarkę charakteryzują ciągle nasilające się procesy internacjonalizacji i globalizacji. Uczestniczą w nich już nie tylko wielkie przedsiębiorstwa, ale także firmy średniej wielkości. W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działań marketingowych na rynku międzynarodowym,
Best Seller

Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów

49,00  31,00 
Coraz szersza grupa lekarzy praktykujących prywatnie zdaje sobie sprawę, że w warunkach konkurencji same umiejętności medyczne - nawet najlepsze - mogą być niewystarczające, by pozyskać i utrzymać pacjentów, dlatego szuka możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Książka ta nie wchodzi w obszar medycznego sacrum, zajmuje się problematyką funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w obszarze profanum, tj. szeroko pojętej komunikacji z pacjentem...
Best Seller

Marketing w internecie. Jak najlepiej wykorzystać sieć do sprzedaży produktów i usług?

69,00  29,00 
Internet to nie tylko niewyczerpane źródło informacji i nadzwyczaj wygodny środek porozumiewania się, ale też bardzo skuteczne, otwierające nieznane dotąd możliwości, nowoczesne narzędzie marketingu firmy i produktów, które może stać się nieocenionym wsparciem i uzupełnieniem klasycznych strategii marketingowych. Ta książka w przystępny sposób wprowadza czytelnika w krąg tych zagadnień, a przy tym oferuje wiele praktycznych wskazówek, dzięki którym każdy użytkownik...
Best Seller

Marketing. Podręcznik akademicki

49,00  26,00 
* Doskonały, kompleksowy podręcznik do nauczania podstaw marketingu * Opracowany specjalnie dla polskich studentów , studiujących podstawowe zadania marketingu * Ukazuje związki z zarządzaniem, makro- i mikroekonomią, psychologią, socjologią i handlem * Bogato ilustrowany rysunkami i przykładami opartymi na doświadczeniach polskich przedsiębiorstw.
Best Seller

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

45,00  28,00 
Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w obrocie towarowym są integrowane stopniowo z działaniami logistycznymi i że występujące miedzy nimi „sprzężenia zwrotne” wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. Na współczesnym rynku, w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie przedsiębiorstwem powinno koncentrować się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów. Niezależnie od wkładu w...
Best Seller

Mass media, polityka, demokracja

35,00  18,00 
Publikacja poddaje krytycznej analizie powyższe tematy i związaną z nimi dyskusję. Autor przedstawia systematyczną ocenę wszystkich aspektów obrazu polityki w mediach oraz wpływu mediów na politykę. Wraz z globalizacją i nowymi technologiami zarówno polityka jak i mass media ulegają przemianom o zasadniczym znaczeniu dla dystrybucji władzy i funkcjonowania demokracji. Książa Johna Streeta stanowi swego rodzaju przewodnik po politycznych aspektach mediów...
Best Seller

Mass Media. Kluczowe pojęcia

29,00  15,00 
Wszyscy dokładnie znamy prasę, radio, telewizję, kino i plakat. Są to główne źródła informacji i rozrywki. Jak dalece zmieniają nasze myślenie, jak wpływają na nasze życie? W książce autor analizuje cały 'system' informacyjny i rozrywkowy. Próbuje określić warunki i wymagania konieczne do przeprowadzenia badań na temat mediów i różnych ich zastosowań w społeczeństwach. Bada, w jaki sposób powstaje i rozwija...

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(5)/2010

32,00 
Kolejny numer ogólnopolskiego rocznika medio- i kulturoznawczego przygotowanego pod red. Alicji Rokuszewskiej-Pawełek przez Zakład Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Spis treści: Wojciech Opioła Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego Miłosz Hrycek Ostatnie dni wolności. Prasa łódzka na przełomie sierpnia i września 1939 roku Agata Zysiak, Wiktor Marzec...

Media – Kultura – Społeczeństwo nr 1(6)/2011

37,00 
Kolejny numer rocznika naukowego omawiającego różne aspekty rzeczywistości społecznej - z mediami w roli głównej. W numerze artykuły podzielone są na działy: nowe media, dyskurs publiczny, media i kontekst prawny i varia.
Best Seller

Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu

49,00  31,00 
Najpopularniejszy polski podręcznik z dziedziny medioznawstwa i komunikacji masowej! To syntetyczna i aktualna – niezbędna w pracy i na studiach pozycja, która przedstawia rzeczywisty stan wiedzy o środkach masowego komunikowania oraz ukazuje ich siłę i oddziaływanie społeczny, uzupełnia rozważania na temat mediów – rozdział Ku społeczeństwu medialnemu oraz bibliografię najnowszych prac w języku polskim. Pozycja polecana studentom nauk politycznych, dziennikarstwa,...
Best Seller

Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów

49,00  26,00 
W książce autor próbuje znaleźć odpowiedź na wiele pytań np. Jaka rolę pełnią środki masowego komunikowania w formułowaniu współczesnych środowisk. Stworzył on społeczną teorię komunikowania i mediów. Twierdzi, że rozwój mediów komunikowania wpływa na transformację przestrzenną i czasową uwarunkowań życia społecznego, kreuje nowe formy działania i współdziałania, które nie są już połączone z jednością miejsca i czasu. Konsekwencje tej transformacji...
Best Seller

Media w edukacji

31,40  16,00 
Podręcznik ten powinien być wykorzystany przez nauczycieli liceów, studentów kierunków humanistycznych oraz naukowców. Poświęcony jest wybranym kierunkom i modelom procesu komunikowania się, kulturotwórczej roli mediów. Omówiono tutaj kluczowe problemy społeczeństwa informacyjnego, rolę komputerów i Internetu, opisano mass media takie jak prasa, radio, telewizja, film.
Loading...