Wyświetlanie wszystkich 3 wyników

Best Seller

Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne

31,00 
Przedstawiamy całkiem nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia. Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii, a jednocześnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybucyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu publicznego w rynku opieki zdrowotnej. Z jednej strony, Autorzy używają argumentów odnoszących się do efektywności, a z drugiej – argumentów mówiących o równości ,,opartych na przekonaniu, iż opieka...

Inżynieria stomatologiczna – Biomateriały. Tom 12 nr 1/2015

40,00 
Czasopismo specjalistyczne pod red. prof. Bronisława Kłaptocza.
Best Seller

Rehabilitacja medyczna

94,00 
Jest to nowoczesny podręcznik rehabilitacji, zgodny z obecnym stanem wiedzy medycznej, odpowiadający aktualnym programom nauczania tego przedmiotu. W części ogólnej krótko omówiono historii oraz współczesne poglądy na rehabilitację oraz zagadnienia dotyczące protezowania. Część szczegółowa poświęcona jest diagnostyce i rehabilitacji w poszczególnych chorobach. Omówiono także problemy rehabilitacji u dzieci i osób starszych. Publikacja w sposób wyczerpujący przedstawia całość zagadnień związanych z...
Loading...