Best Seller

Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne

Dostępność: 1 W magazynie

31,00 

Przedstawiamy całkiem nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia. Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii, a jednocześnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybucyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu publicznego w rynku opieki zdrowotnej.
Z jednej strony, Autorzy używają argumentów odnoszących się do efektywności, a z drugiej – argumentów mówiących o równości ,,opartych na przekonaniu, iż opieka zdrowotna powinna być dystrybuowana bardziej ze względu na potrzeby zdrowotne niż w zależności od możliwości płacenia.

W książce przedstawiono dystrybucyjne aspekty przepływów pieniężnych w finansowaniu i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz wskazano „wygranych” i „przegranych” w różnych systemach finansowania. Zostały w niej omówione techniki, które są coraz powszechniej wykorzystywane do wspomagania w procesie podejmowania decyzji o dystrybucji opieki zdrowotnej. Oprócz parametrów, zawartych w technikach ekonomicznej ewaluacji, takich jak analiza kosztu-korzyści i analiza kosztu-efektywności, przed- stawiono kluczowe zagadnienia etyczne, mające znaczenie dla decydentów, którzy wyznaczają priorytety w opiece zdrowotnej.

Na stanie

Ilość:
Autor

Donald Paul, Olsen Jan Abel

ISBN

ISBN 83-7556-051-0

Rok wydania

2008

Wydawca

CEDEWU

Loading...