Best Seller

Od solidarności do wolności – szkice etyczne (e-book) PDF

Dostępność: W magazynie

25,00 

Współcześnie liczba ludzi wykluczonych z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie szybko przyrasta. Równocześnie zwiększają się nakłady przeznaczone na pomoc ludziom wykluczonym. Oznacza to, że zjawisko wykluczenia jest zauważone i systematycznie naprawiane. Jednakże, mimo olbrzymich nakładów i podnoszenia przez społeczeństwo dużego wysiłku, to zjawisko – zamiast maleć – narasta. Można się domyślać, że przyczyna wykluczenia w dużej mierze wynika z faktu, że dobrze zorganizowane społeczeństwo stawia bardzo wysokie wymagania jego aktywnym uczestnikom. To z kolei oznacza, że coraz trudniej jest sprostać nawet minimalnym oczekiwaniom stawianym przez dojrzały rynek pracy.

Ilość:

Kolejne rozdziały niniejszej książki są zapisem wielu współistniejących ze sobą wątków, zmian. Po pierwsze, zmieniałem się ja sam i moja świadomość, sposób oraz treść myślenia. Po drugie zmieniała się uczelnia, w której pracuję, czyli dzieło będące wytworem tej rozwijającej się świadomości. Po trzecie zmieniało się otoczenie, inne uczelnie i władze ministerialne sprawujące nadzór nad uczelniami. Po czwarte zmieniało się społeczeństwo polskie. Wspólnie z innymi Polakami uczyłem się życia społecznego i życia w globalnej wiosce, jaką jest teraz Ziemia.

Autor

Makary K. Stasiak

ISBN

978-83-7405-658-4

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

248

Loading...