Literatura w lagrze. Lager w literaturze. Fakt – temat – metafora

Dostępność: W magazynie

51,50 

Problemy najistotniejsze dla Arkadiusza Morawca to problemy stricte literaturoznawcze: formy opisu doświadczenia, problem konwencji literackiej oraz języka i jego kwestionowanych możliwości („niewyrażalność” lagrowego doświadczenia). Wybór centralnej kategorii problemowej – bezpośredniego doświadczenia – i historycznoliteracki układ pracy wyraziście porządkują omawiany materiał, świadczą o rygorze intelektualnym, któremu podporządkowany jest dyskurs naukowy, a przede wszystkim prowadzą do bardzo ciekawych wniosków, dotyczących ewolucji tematu lagrowego w literaturze. Chronologiczna segmentacja materiału doskonale eksponuje różnice pokoleniowe, inny stosunek do przeszłości i związaną z tym zmianę literackich konwencji. Uświadamia także, że Holokaust jako problem zarysował się stosunkowo późno i „zagarnął” literaturę lagrową. (Z recenzji prof. dr hab. Seweryny Wysłouch)
Ilość:
Autor

Arkadiusz Morawiec

ISBN

978-83-7405-465-2

Rok wydania

2009

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

456

Loading...