Login

Register

Login

Register

Wyświetlanie pojedynczego wyniku

Best Seller

Słownik wiedzy o mediach

35,00  23,00 
Książka zawiera kilkadziesiąt obszernych haseł problemowych, w których przedstawiona została - w skrótowej formie - historia mediów oraz w znacznie szerszym, wieloaspektowym ujęciu ich stan obecny. Słownik podzielony został na osiem części, w których omówiono kluczowe dla zrozumienia istoty mediów i ich roli we współczesnym świecie problemy: medioznawstwo, rozwój środków komunikowania, konwergencja mediów, gatunki dziennikarskie. Obszernie zaprezentowano historyczny i współczesny...
Loading...