Login

Register

Login

Register

Wyświetlanie wszystkich 3 wyników

Best Seller

Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy

42,00  26,00 
Poszukiwania możliwości redukcji zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, których zaspokojeniu nie jest w stanie sprostać żadne państwo, doprowadziło do wniosku, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest promocja zdrowia.Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowanie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego...
Best Seller

Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia

47,00  25,00 
Książka ma być lekturą uzupełniającą dla studentów, a także zasobem wskazówek i wiedzy przy opracowywaniu programów zdrowotnych przez pracowników administracji samorządowej różnych stopni. W książce omówiono między innymi: psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia, uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierającego zdrowie, zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe, promocja zdrowia jako zadanie dla opieki zdrowotnej, rola legislacji we wdrażaniu polityki promocji zdrowia. Poza...
Best Seller
Rehabilitacja w holistycznej opiece nad pacjentem - Zbigniew Tokarski

Rehabilitacja w holistycznej opiece nad pacjentem

39,00  36,75 
W odniesieniu do pielęgniarstwa holizm oznacza świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich stanach zdrowia i choroby oraz we wszystkich obszarach życia pacjenta. W opiece holistycznej duży nacisk kładzie się na promocję zdrowia i profilaktykę. Wynika to przede wszystkim z wielowymiarowości podmiotu, a co za tym idzie, z wielopłaszczyznowego podejścia do zdrowia. Holizm wymaga zainteresowania całą osobą.
Loading...