Idee, wartości, słowa w życiu publicznym

Dostępność: W magazynie

39,90 

W książce Idee, wartości, słowa w życiu publicznym zostały zgromadzone artykuły na temat zjawisk charakterystycznych dla życia społecznego w ponowoczesności. Na zjawiska te spojrzano z perspektywy wiedzy o komunikowaniu i wiedzy o współczesnych mediach, socjologii, nauk politycznych, psychologii, lingwistyki, filozofii oraz etyki.

Ilość:

Choć mamy tu do czynienia z wielowątkową i różnorodną tematyką, to jednocześnie w całości koncentruje się ona wokół problemu zasadniczego, a więc idei, wartości i języka, które są obecne w dzisiejszym życiu publicznym. Spojrzenie na sferę publiczną z różnych, często odmiennych, perspektyw jest zarówno intrygujące, jak i nowatorskie.

Autor

Majkowski Grzegorz, Kuras Leszek, Makowska Justyna (red.)

ISBN

978-83-7405-624-3

Rok wydania

2014

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

328

Loading...