Best Seller

Edukacja – wychowanie – oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością)

Dostępność: W magazynie

40,95 

Na ogół wychowanie rozumiane jest jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Od innych wpływów wyróżnia je to, że jest podejmowane świadomie i celowo dla uformowania osobowości wychowanka, a jego efekty mają wymiar nie tylko jednostkowy, ale również społeczny. Dlatego zainteresowane są nim nie tylko jednostki, ale także grupy społeczne, przede wszystkim rodzina i nauczyciele. To właśnie tym grupom wielu Autorów przypisało kluczową rolę w wychowaniu, czyniąc je podmiotem swych rozważań.
Ilość:
Książka posiada niewątpliwie walory teoriopoznawcze i wnosi cenny wkład do pedagogiki, socjologii oraz nauk im pokrewnych. Nie tylko zobowiązuje Czytelnika do spojrzenia na powyższe kwestie okiem analitycznego teoretyka, ale również wskazuje pola aktualnych zastosowań i dalszych badań.
Autor

Artur Łacina-Łanowski, Janusz Stanek (red.)

ISBN

978-83-7405-621-2

Rok wydania

2014

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

348

You may also like…

Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej

35,00 
Współczesny pedagog zadaje sobie następujące pytanie: czy przyczyną pogarszającej się jakości procesu wychowawczego są jedynie zmiany, które są efektem progresu cywilizacyjnego? Istnieje przekonanie, iż są one naturalną konsekwencją przemian, które dokonują się w świecie na przestrzeni dziejów, a zatem należy je tylko zaakceptować.

Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro

37,00 
Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie rehabilitacji i edukacji osób g/Głuchych, ich miejsca w społeczeństwie.  
Loading...