Metodyka pracy z podmiotem

Dostępność: 1 W magazynie

16,00 

W podejściu podmiotowym wyróżnia się trzy zasadnicze wymiary człowieka. Są to: repertuar aktywności, repertuar decyzji (wartości) i wolę.

Repertuar aktywności to zbiór wszystkich możliwych cząstkowych zachowań, jakie dany podmiot potrafi potencjalnie wykonać.

Repertuar decyzji to zbiór wszystkich możliwych decyzji o uruchomieniu swojej aktywności ze względu na dany podmiot; to zbiór możliwych złożeń cząstkowych czynów w efektywne dla podmiotu działanie.

Na stanie

Ilość:

Wola to inaczej dzielność w realizacji, w trafnym doborze i w wykonaniu tego, co dany podmiot potrafi. Nie wystarczy bowiem, aby dany podmiot wiedział jakie działanie ma wybrać aby efektywnie zadośćuczynić konkretnej sytuacji. Trzeba jeszcze by podmiot działanie to podjął, w odpowiednim czasie zrealizował, przeprowadził je z właściwym natężeniem oraz aby potrafił przeciwstawić się wszystkim nowym a nie przewidywanym okolicznościom. Chodzi o to, że podmiot potrafi podjąć działanie, skutecznie doprowadzić je do końca oraz zebrać spodziewane owoce. Pojęcie „wola” zawiera w sobie opis skuteczności podmiotu w procesie realizacji jego zamierzeń.

Autor

Makary K. Stasiak

ISBN

978-83-7405-656-4

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

228

Loading...