Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego

Dostępność: W magazynie

45,00 

Egzystencja, metafizyka i kultura… to tom o pisarstwie Kazimierza Świegockiego, a nie wyłącznie o jego poezji. Niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych ośrodków (i krajów nawet), reprezentujących różne szkoły metodologiczne, jest z gruntu polifoniczna. Gromadzi również teksty o szerszych ambicjach interpretacyjnych, syntetyzujące wybrane zagadnienia, jak i omówienia poszczególnych utworów wierszowanych Świegockiego, opinie na temat jego dorobku naukowego, autokomentarze poety i eseisty, wywiady z nim przeprowadzone. Wszystko to nie tylko dynamizuje i uatrakcyjnia proponowaną lekturę, ale i pokazuje pisarza – kompletnego, całkowitego.

Ilość:

[…] poezja i artystyczny światopogląd Kazimierza Świegockiego są konsekwentnym wołaniem o racje klasycznego piękna w nieklasycznym świecie estetycznych i aksjologicznych ambiwalencji; wołaniem o ludzkie prawo ewoluowania na drodze ku wartościom. Nie zrozumiemy jednak istoty tego pisarstwa, jeśli pominiemy jego naczelny, najważniejszy postulat –  postulat aksjologiczny wobec obecnej sytuacji panującej w świecie idei i hierarchii potrzeb duchowych współczesnego człowieka.

 

Autor

Robert Mielhorski, Dorota Utracka (red.)

ISBN

978-83-7405-666-3

Rok wydania

2018

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Loading...