Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie

Dostępność: W magazynie

25,00 

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza i przeobrażenia w otaczającym świecie skłaniają do podjęcia problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu. Organizacje muszą reagować na zmieniające się wyzwania otoczenia i dostosowywać do zmian. Rośnie zapotrzebowanie na wiedzę, która pozwoli firmom przetrwać trudny okres kryzysu. Niniejsza praca wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.
Problematyka zawarta w pracy jest zróżnicowana tematycznie i obejmuje wiele obszarów zarządzania współczesną organizacją. Część pierwsza koncentruje się na źródłach i przejawach kryzysu w przedsiębiorstwie, drugą część poświęcono natomiast wybranym metodom zarządzania w warunkach kryzysu.
Ilość:
Książka adresowana jest do kadry zarządzającej współczesną organizacją oraz do pracowników nauki zgłębiających wiedzę z zakresu zarządzania. Może służyć jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunku zarządzanie i słuchaczy kierunków ekonomicznych.
Autor

Barbara Dembowska, Joanna Gonicka (red.)

ISBN

83-7251-993-1

Rok wydania

2011

Wydawca

AHE

You may also like…

Współczesne koncepcje zarządzania

30,45 
W wyniku przeobrażeń w otaczającym nas świecie w chwili obecnej organizacje stoją wobec nowych wyzwań - wielkiego kryzysu gospodarczego, którego jeszcze rok temu właściwie nikt się nie spodziewał. Nikt nie jest też w stanie przewidzieć jego skutków. To stale zmieniające się otoczenie wymaga nowego podejścia także w zarządzaniu, wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę, która pozwoli firmom zająć konkurencyjną pozycję na rynku...
Loading...