Wyzwania współczesnej pediatrii

Dostępność: W magazynie

39,00 

Dziecko wymaga szczególnej troski i opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową. Dodatkowej opieki oraz wiele miłości, uśmiechu, empatii potrzebuje od nas, pielęgniarek/położnych, dziecko chore, przebywające w szpitalu, pozostające pod opieką specjalistów, a także dzieci przebywające w przedszkolach, szkołach czy innych placówkach oświatowych. Opracowanie zawiera artykuły pozwalające zapoznać się z sytuacjami trudnymi dla dzieci i ich rodziców.
Ilość:
W trzecim tomie z serii „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce” autorzy prac starali się wykazać, w jaki sposób należy postępować podczas pielęgnowania, leczenia czy rehabilitacji dziecka, opisali różne formy rehabilitacji, wskazując na ich dużą wartość emocjonalną. W opracowaniach wyczuwa się prawdziwą troskę o dobro dziecka, jego rozwój zarówno psychiczny, jak i fizyczny.
Seria

Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce tom 3

Autor

Małgorzata Wojciechowska (red.)

ISBN

978-83-7405-545-1

Rok wydania

2011

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Stron

276

Loading...