Stres zawodowy w służbach ratowniczych

Dostępność: W magazynie

31,50 

Napięcia i urazy, jakich na co dzień doświadczają funkcjonariusze policji, pracownicy karetek pogotowia czy jednostek gaśniczych straży pożarnej kumulują się i bez zastosowania odpowiednich środków zaradczych zaczynają wpływać destrukcyjnie na życie zawodowe i osobiste ratowników.Celem przedstawionych w niniejszej książce badań było ustalenie zależności między odczuwanym stresem w pracy oraz posiadanymi zasobami i stosowanymi strategiami radzenia sobie, a konsekwencjami stresu w postaci zespołu wypalenia zawodowego i zaburzeń zdrowotnych w grupie pracowników służb ratowniczych oraz opracowanie wskazówek do programu oddziaływań profilaktyki stresu zawodowego i jego negatywnych konsekwencji.
Ilość:
Autor

Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg

ISBN

83-7405-193-0

Rok wydania

2006

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Loading...