Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce życia szkolnego

Dostępność: W magazynie

31,50 

Prowadzony przez autorów dyskurs o charakterze pedagogicznym zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego podejścia pedagogicznego do dziecka i jego rodziny, przygotowania warsztatu pracy i właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dziecka.

Redaktorom publikacji udało się zgromadzić artykuły autorów o nowatorskim spojrzeniu na prezentowaną problematykę obejmującą ucznia zdolnego, niepełnosprawnego i przewlekle chorego.

Zaprezentowane w publikacji artykuły sygnalizują ważne od strony pedagogicznej problemy dotyczące m.in. nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych, kreatywności czy szeroko rozumianej niepełnosprawności.

(z recenzji ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego)

Ilość:
Autor

Małgorzata Lis, Barbara Wolny (red. nauk.)

ISBN

ISBN 978-83-7405-663-2

Rok wydania

2018

Wydawca

Wydawnictwo AHE w Łodzi

Loading...