Login

Register

Login

Register

Rachunkowość podręcznik cz. 2

Dostępność: 1 W magazynie

18,00 

W podręczniku do ekonomii, omówiono następujące zagadnienia:
* kapitały i fundusze (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki z o. o., akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, jednostki prowadzone przez osoby fizyczne)
* rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, i koszty związane z ich osiąganiem, wynik finansowy łączenie spółek (rodzaje połączeń, metody rozliczania),
* łączenie spółek (rodzaje połączeń, metody rozliczenia), analiza sprawozdań finansowych
* sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych

Na stanie

Ilość:
Autor

Kuczyńska-Cesarz Anna

ISBN

83-7251-368-6

Rok wydania

2003

Wydawca

DIFIN

You may also like…

Rachunkowość Cz.1

18,00 
W książce do ekonomii omówiono następujące zagadnienia: - rozrachunki i roszczenia (należności, zobowiązania, roszczenia, odpisy aktualizujące rozrachunki), - aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe), - aktywa obrotowe (zapasy, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne, obrót wekslowy i czekowy, kredyty bankowe), - koszty działalności i ich rozliczanie (układ rodzajowy kosztów, układ...

Leksykon ekonomii

26,00 
Leksykon zawiera – ciekawie i w przystępny sposób zaprezentowane – podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii. Przeznaczony dla osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę na temat praw ekonomicznych, przede wszystkim dla studentów zaocznych zawodowych studiów ekonomicznych oraz nieekonomicznych. Może stanowić znaczną pomoc dydaktyczną w studiowaniu zagadnień z mikro- i makroekonomii.
Loading...