Login

Register

Login

Register

Literaturoznawstwo nr 1(3)/2009

Dostępność: W magazynie

37,00 

SPIS TREŚCI
1. Piotr Pirecki: Zabawy ludowych wesołków w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku
2. Urszula Wich: Echo jako forma dyskursu politycznego w poezji okolicznościowej XVI i XVII wieku. Funkcje komunikacyjne gatunku
3. Maria Wichowa: Biografistyka w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego
4. Marta Szymor: Realizacje paremiograficznych zainteresowań Franciszka Zabłockiego w jego utworach lirycznych
5. Monika Urbańska: Problemy edycji prozy Anny Mostowskiej
6. Magdalena Wolak: Tendencyjność i dydaktyzm a prawda historyczna – wokół „Próżnego” Juliana Ursyna Niemcewicza
7. Antoni Chojnacki: Orzeszkowa i wydawcy
8. Adam Tyszka: Konopnicka i socjaliści. Rekonesans
9. Arkadiusz Morawiec: Polska literatura lagrowa. Początek
10. Przemysław Dakowicz: Powrót Norwida. O recepcji autora „Vade-mecum” w latach 1956-1958
11. Renata Jagodzińska: „Piękny egoizm pisania inaczej”. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego
12. Marta Flakowicz: Graniczność jako wybór gatunkowy i światopoglądowy – poematy prozą Julii Hartwig
13. Robert Mielhorski: „koniec europy beze mnie / to byłby mało uczciwy spektakl” (Poemat „Kaspar” Piotra Cielesza w perspektywie porównawczej)

Recenzje
1. Piotr Pirecki (Małgorzata Mieszek: Intermedium polskie XVI-XVIII wieku (Teatry szkolne). Kraków 2007)
2. Zbigniew Goliński (Adam Stanisław Naruszewicz: Poezje zebrane. T. 1. Wydała Barbara Wolska. Warszawa 2005)
3. Barbara Wolska (Voltaire: Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia. Oprac. Jacek Wójcicki. Kraków – Warszawa 2008).

Ilość:
Autor

red. Arkadiusz Morawiec

ISBN

ISBN 1897-340X

Rok wydania

2009

Wydawca

AHE

Loading...