Login

Register

Login

Register

Antynomie wartosci. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie

Dostępność: W magazynie

35,00 

Spis treści:
Wstęp
Michał Łabaszczuk
Językowe środki wyrażania wartości (podstawy metodologiczne)
Piotr Kładoczny
Wartościowanie w tekstach o przyszłości na podstawie wypowiedzi studenckich
Jacek Szczepaniak
Wartościowanie w tekście prasowym
na przykładzie niemieckiej gazety „Bild-Zeitung”
Tatiana Siniawska-Sujkowska
Semantyka i pragmatyka niektórych metaoperatorów wartościujących
Urszula Gajewska
Metatekstemy podkreślające ważność wprowadzanych informacji
(w tekstach nauk ścisłych)
Ewa Woźniak
Uczucia i ich wartościowanie w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym
Bożena Matuszczyk
Sposoby przedstawiania wartości we współczesnych kazaniach
Agata Małyska
Językowe środki wartościujące negatywnie
we współczesnych przemówieniach sejmowych
Elżbieta Laskowska
Kategorie JA i TY w wartościujących wypowiedziach parlamentarnych
Agnieszka Oskiera
Interakcyjne wykładniki emotywno-oceniające w dialogu radiowym
Grażyna Filip
Manipulacje antynomią wartości w internecie
na przykładzie tekstów młodzieżowych
Artur Gałkowski
Komponent wartościujący w sloganach i nazwach firmowych
Przemysław Żywiczyński
Aksjologia konwersacji: aksjologiczne aspekty organizacji preferencyjnej
form grzecznościowych i języka ciała
Małgorzata Karwatowska
Sumienie. Próba rekonstrukcji obrazu językowego
Jolanta Bujak-Lechowicz
Portret językowy szczęścia w wypowiedziach młodzieży
i osób po 60. roku życia
Grażyna Zarzycka
Wizerunki „Ruskiego” we współczesnym dyskursie prasowym
Małgorzata Klimczak
Emotywne i oceniające elementy obrazu Polski
w wypowiedziach studentów ze Wschodu
Teresa Giedz-Topolewska
Językowy obraz pracy we współczesnych rosyjskich tekstach reklamowych
Tomasz Fojt
Aksjologiczny aspekt metaforyzacji
Agnieszka Sulich
Wartościowanie wypowiedzi pod względem ich zgodności
z maksymą relewancji Grice’a
Monika Szewczyk
O jednym ze sposobów „przemycania” negatywnych sądów wartościujących
Agnieszka Piela
Jednostki leksykalne nazywające sytuację żartowania w polszczyźnie
Justyna Makowska
Adaptacja aktów wartościujących w translacji intrajęzykowej
(w tłumaczeniu komedii Moliera na gwarę podhalańską)
Igor Borkowski
Śmierć i jej wartość w zmediatyzowanym świecie
Joanna Kściuczyk
Wartościowanie we współczesnych nekrologach
Ewa Kaptur
Wartościowanie osób zmarłych w poznańskich nekrologach prasowych
(z roku 2001)

Ilość:
ISBN

83-7405-227-6

Rok wydania

2007

Wydawca

AHE

Loading...